Contact Us

Tamil Baptist Church

91/78, Madavakkam Tank Road
Kilpauk Chennai – 600 010.
Phone : +91-044-26400717
Pastor : Rev. Dr.SamDevenesam
Mobile : 9282213177
Email : tbc@tamilbaptist.org.